Thomas Hart Benton – Jessie with Guitar

Thomas Hart Benton – Jessie with Guitar