Stanislav Plutenko – Christ in the Desert – 2015

Stanislav Plutenko – Christ in the Desert – 2015